Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, Michalovce  v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
8:00 - 15:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce
 

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 056 6880 611
e-mail: mi.sekretariat@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
Ing. Božena Kováčová, tel.: 056/68 80 630, mi.hzp@uvzsr.sk 

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
MVDr. Alena Dolná, tel.: 056/68 80 633, mi.hvap@uvzsr.sk 

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
Ing. Henrieta Hubaľová, tel.: 056/68 80 615, mi.hdam@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:
Ing. Iveta Bánociová, tel.: 056/68 80 625, mi.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie:
MUDr. Janka Stašková, MPH, tel.: 056/68 80 613, mi.epid@uvzsr.sk

Bc. Karin Záviská, tel.: 056/68 80 617, mi.epid@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
Mgr. Dagmar Erdélyiová, tel.: 056/68 80 623, mi.opz@uvzsr.sk

Technicko-hospodarske činnosti:
Ing. Jana Mihalčová, tel.: 056/68 80 626, mi.mihalcova@uvzsr.sk

Osobný úrad:
JUDr. Peter Čintala, tel.: 056 6880 620, mi.osoburad@uvzsr.sk