Dňa 21.06.2024 bude úrad pre verejnosť otvorený do 13:00 hod.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 50. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 50. kalendárny týždeň rok 2023

V 50. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 2940,5 (absolútny počet 2067 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (49. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 7,0%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 310,1/100 000 (absolútny počet 218 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (49. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO vyšší o 183,2%. Komplikácie boli hlásené v 1,6%, t. j. v 34 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (23), otitídy (9), pneumónie (2).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava I (6268,67/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (2109,65/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (6853,4/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava I (1313,03/100 000), najnižšia v okrese Senec (32,35/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (587,4/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji bolo hlásené v okrese Bratislava II - Spojená škola (ZŠ a SŠ) 1x, v okrese Bratislava IV – ZŠ 1x, v okrese Pezinok – ZŠ 1x, v okrese Senec – ZŠ s MŠ 1x.

Ochorenie COVID-19 

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 143 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 16 prípadov, okres Bratislava II - 50 prípadov, okres Bratislava III - 28 prípadov, okres Bratislava IV - 12 prípadov, okres Bratislava V - 17 prípadov, okres Malacky - 5 prípadov, okres Pezinok - 10 prípadov, okres Senec - 5 prípadov. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
 regionálna  hygienička