Otázky ohľadom webového sídla je možné zasielať na adresu tn.ruvz@uvzsr.sk