Aktuality

Späť Svetový deň boja proti rakovine - 4. február

Svetový deň boja proti rakovine - 4. február

Svetový deň boja proti rakovine označovaný aj ako ,,World Cancer Day“ si každoročne pripomíname 4. februára. V tento deň sa tak môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

Rakovina je neobmedzené a nekontrolovateľné množenie buniek. Na bunky pôsobia látky a faktory, ktoré bunky poškodzujú, menia ju na nenormálnu – rakovinovú. Za najčastejšie rizikové faktory podieľajúce sa na vzniku nádorových ochorení považujeme nesprávnu výživu, nedostatok pohybovej aktivity, fajčenie, rôzne infekcie, ultrafialové a ionizujúce žiarenie, znečistené životné prostredie a pod. Prejavy rakoviny sú rôzne, nakoľko poznáme 200 druhov zhubných nádorov, závisí to od lokalizácie nádoru, zloženia nádoru a jeho vlastností. Z tohto dôvodu by sme mali byť obozretní a všímať si niektoré príznaky, ako sú nebolestivá hrčka alebo opuch na tele, zmena farby a veľkosti materského znamienka, prítomnosť krvi v stolici alebo vo vykašliavanom hliene, zachrípnutie, kašeľ pretrvávajúci viac ako 2-3 týždne (nereagujúci na liečbu), nechutenstvo až odpor k jedlu, nevysvetliteľné chudnutie.

Vzhľadom na nárast onkologických ochorení je veľmi dôležité venovať sa prevencii, ktorá pozostáva zo zdravého stravovania (zvýšenej konzumácie celozrnných potravín, strukovín, ovocia a zeleniny), dostatočného pohybu na udržanie zdravej telesnej hmotnosti, obmedzenia príjmu alkoholických nápojov, vyhýbaniu sa akejkoľvek forme tabakových výrobkov a predchádzaniu prílišnému vystavovaniu sa slnečnému žiareniu.

Včasná prevencia a zdravý spôsob života majú svoj význam v boji proti rakovine. K prevencii prináleží aj absolvovanie pravidelných preventívnych prehliadok či očkovania proti HPV (Human Papilloma Virus – ľudský papilomavírus). HPV je zodpovedný za množstvo nádorových ochorení, pričom najznámejšia je práve rakovina krčka maternice. Očkovanie proti HPV je plne hradené z verejného zdravotného poistenia pre deti vo veku 12-15 rokov (o schéme očkovania sa poraďte s ošetrujúcim lekárom). Taktiež sa odporúča pravidelné samovyšetrenie prsníkov - ženy by si mali kontrolovať prsníky raz mesačne, aby si včas všimli prípadné zmeny.

V rámci prevencie sú k dispozícii aj skríningové programy onkologických ochorení, prostredníctvom ktorých sa odhalia nádorové ochorenia v skorom štádiu. Na Slovensku prebiehajú tri skríningové programy:

I. Skríning rakoviny prsníka -  rakovina prsníka je najčastejšie zhubné ochorenie u žien na Slovensku. Cieľom tohto programu je zachytiť skoré štádium rakoviny prsníka, čo má za následok účinnejšiu, menej radikálnu liečbu a zníženie úmrtnosti na toto ochorenie. Skríning sa vykonáva pomocou mamografického digitálneho vyšetrenia v zdravotníckych zariadeniach ženám vo veku od 40 - 69 rokov, v intervale každé dva roky.

II. Skríning rakoviny krčka maternice – patrí medzi preventívne programy pre ženy nad 23 rokov. Vykonáva sa formou cytologického steru z krčka maternice, prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity týchto dvoch cytologických sterov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov.

III. Skríning rakoviny hrubého čreva – rakovina hrubého čreva je druhým najčastejším zhubným ochorením u mužov a tretím u žien. Vykonáva sa formou testu na okultné (skryté) krvácanie, nárok naň majú osoby nad 50 rokov v intervale každé dva roky. Test na okultné krvácanie Vám môže prísť domov poštou od zdravotnej poisťovne, alebo si ho môžete vypýtať od všeobecného lekára. V rámci skríningu rakoviny hrubého čreva môžu osoby staršie ako 50 rokov absolvovať aj kolonoskopické vyšetrenie, každých 10 rokov.

K Svetovému dňu boja proti rakovine sa pridáva aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, v rámci ktorého sa zameriava na prevenciu nádorových ochorení realizáciou bezplatných prednášok/besied pre študentov, verejnosť i seniorov, konkrétne na témy: Prevencia rakoviny prsníka, Prevencia rakoviny krčka maternice a Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka. O možnosti a témach prednášok je možné sa informovať na tel. čísle 041/4302618, prípadne e-mailom na ca.vkz@uvzsr.sk.

Európsky kódex proti rakovine - 12 spôsobov, ako si znížiť riziko rakoviny

Zdroje: VALOVIČOVÁ, E. 2009 - Onkologická výchova pre stredné školy, www.uvzsr.sk, www.hpv.sk, www.nierakovine.sk

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci