Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 7. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 7. kalendárny týždeň 2024

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 1011 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1704,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 161, t. j. chorobnosť 271,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 30,9 % a chorobnosť CHPO klesla o 40,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3873,6/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 87 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 57 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 1,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (6) a sinusitídy (6). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (1). Prípad SARI nebol hlásený.

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 368 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1213,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 38, t. j. chorobnosť 125,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 51,3 % a chorobnosť CHPO klesla o 64,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných detí, dosiahla hodnotu 2072,9/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 89 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 25 osôb, čo predstavuje 6,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (14), otitídy (10) a sinusitídy (1). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 2  materských školách, v ktorých boli zaznamenané lokálne epidémie ARO/CHPO. V okrese Kysucké Nové Mesto bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 3  materských školách a 2 základných školách, v ktorých boli zaznamenané lokálne epidémie ARO/CHPO.

V 7. kalendárnom týždni 2024 bol sérologicky potvrdený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a nazofaryngeálnym výterom zachytený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, 1x vírus chrípky typu A sérotyp H1 2009 a 1x RS vírus.
V okrese Čadca bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu A sérotyp H1 2009.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol sérologicky potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a nazofaryngeálnym výterom bol zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a 1 prípad RS vírusu.
V 7. kalendárnom týždni 2024 boli v okrese Čadca hlásené 2 prípady ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci