Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 52. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 52. kalendárny týždeň 2023

V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 558 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1185,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 89, t. j. chorobnosť 189,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,3 % a chorobnosť CHPO klesla o 7,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3516,5/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (8). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (6). Prípad SARI nebol hlásený.

V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 218 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 849,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 20, t. j. chorobnosť 78,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 49,3 % a chorobnosť CHPO klesla o 55,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 20 - 59 ročných, dosiahla hodnotu 1020,8/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 67 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto komplikácie ARO neboli hlásené. Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 52. kalendárnom týždni 2023 bol sentinelovým odberom potvrdený 1x vírus SARS-CoV-2.
V okrese Čadca bol zachytený 1 prípad vírusu SARS-CoV-2.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol z nazofaryngeálneho výteru zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu A H1 2009 a 1 prípad RS vírusu.

V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 9 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto boli hlásené 2 prípady ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci