Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 51. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 51. kalendárny týždeň 2023

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 627 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1225,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 105, t. j. chorobnosť 205,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,8 % a chorobnosť (CHPO) klesla o 45,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3017,8/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 73 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (8). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (3) a pneumónie (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 508 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1675,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 53, t. j. chorobnosť 174,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,3 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 11,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4288,5/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 89 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 17 osôb, čo predstavuje 3,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (10). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (7). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 1 materskej škole so základnou školou, v ktorej bola zaznamenaná lokálna epidémia ARO/CHPO. V okrese Kysucké Nové Mesto bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 1 materskej škole, v ktorej bola zaznamenaná lokálna epidémia ARO/CHPO.

V 51. kalendárnom týždni 2023 bol sentinelovým odberom potvrdený 1x vírus SARS-CoV-2.
V okrese Čadca bol zachytený 1 prípad vírusu SARS-CoV-2.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 15 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci