Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 4. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 4. kalendárny týždeň 2024

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 1510 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2545,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 345, t. j. chorobnosť 581,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 32,1 % a chorobnosť CHPO stúpla o 38,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 9353,9/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 72 osôb, čo predstavuje 4,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (45). Ostatné komplikácie predstavovali  otitídy (23) a pneumónie (4). Prípad SARI nebol hlásený.

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 622 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2051,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 62, t. j. chorobnosť 204,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 34,9 % a chorobnosť CHPO klesla o 3,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 4222,8/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 89% všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 1,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (4) a sinusitídy (4). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 1 materskej škole so základnou školou a 2 materských školách, v ktorých boli zaznamenané lokálne epidémie ARO/CHPO. V okrese Kysucké Nové Mesto bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 1 základnej škole a 2 materských školách, v ktorých boli zaznamenané lokálne epidémie ARO/CHPO.

V 4. kalendárnom týždni 2024 bol sérologicky potvrdený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a 1x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, sentinelovým odberom bol zachytený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Čadca bol sérologicky potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a 1x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, sentinelovým odberom bol potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 4. kalendárnom týždni 2024 boli v okrese Čadca hlásené 3 prípady ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.

 

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci