Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 12. kalendárny týždeň 2024

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 773 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1380,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 115, t. j. chorobnosť 205,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 25,3 % a chorobnosť CHPO stúpla o 20,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3961,9/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje mierny vzostup chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 55 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (10) a otitídy (4). Prípad SARI nebol hlásený.

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 275 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1122,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 19, t. j. chorobnosť 77,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 0,3 % a chorobnosť CHPO stúpla o 8,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1900,6/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny vzostup chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 64 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (3). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (2) a sinusitídy (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 12. kalendárnom týždni 2024 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Čadca nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 12. kalendárnom týždni 2024 v okrese Čadca bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.    V okrese Kysucké Nové Mesto nebol hlásený žiaden prípad.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci