Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 11. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 11. kalendárny týždeň 2024

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 683 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1102,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 106, t. j. chorobnosť 171,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10,7 % a chorobnosť CHPO klesla o 7,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3774,4/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 66 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 11 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (6) a otitídy (5). Prípad SARI nebol hlásený.

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 297 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1119,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 19, t. j. chorobnosť 71,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 7,6 % a chorobnosť CHPO klesla o 49,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných detí, dosiahla hodnotu 2641,3/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 73 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 4,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (7). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (3) a sinusitídy (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 11. kalendárnom týždni 2024 bol sentinelovým odberom zachytený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Čadca bol sentinelovým odberom zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 11. kalendárnom týždni 2024 nebol v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto hlásený prípad ochorenia COVID-19.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci