Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 1. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 1. kalendárny týždeň 2024

V 1. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 862 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1452,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 100, t. j. chorobnosť 168,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 22,5 % a chorobnosť CHPO klesla o 10,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3961,9/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 22 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (13). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (7) a pneumónie (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V 1. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 398 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1312,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 50, t. j. chorobnosť 164,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 54,5 % a chorobnosť CHPO stúpla o 111,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 2142,0/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 89 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (3), otitídy (3) a pneumónie (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 1. kalendárnom týždni 2024 bol sérologicky potvrdený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Čadca nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol sérologicky potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

V 1. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 6 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto nebol hlásený prípad ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci