Správca obsahu

Správcom obsahu je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave.
Otázky ohľadom webového sídla je možné zasielať na adresu ruvzba@uvzsr.sk.