Zoznamy vôd určených na kúpanie

Každoročne je vydávaný zo strany úradov verejného zdravotníctva zoznam vôd určených na kúpanie. Aktuálna verziu

Nová verzia dokumentu bude zverejnená do začiatku kúpacej sezóny (do 15.6.).