Zoznam centier pre cudzokrajné choroby v Slovenskej republike

Tieto centrá  nielen vydávajú medzinárodný očkovací preukaz, ale poskytujú mnoho cenných informácií a služieb cestovateľom, napr. https://www.inocem.sk/sluzby.html#precestovatelov :

  • vypracovanie a realizácia individuálneho očkovacieho plánu
  • konzultácia predchádzajúceho očkovania, alergické reakcie
  • vydanie dokladu o aktuálnom zaočkovaní
  • pri ceste do oblastí s výskytom malárie – predpis antimalarík
  • odporučenie doplnkového sortimentu – repelenty, lekárničky
  • odborná starostlivosť po návrate z exotických ciest
  • ponuka očkovania (Hepatitída A, Hepatitída B, Hepatitída A + B, Brušný týfus, Meningokoková meningitída A + C, Cholera, Japonská encephalitída

Prehľad týchto centier.