Yersinióza

Yersinióza je ochorenie prenosné zo zvierat na ľudí. Je to alimentárna nákaza a najčastejšie sa prejavuje rôznymi zažívacími ťažkosťami ako akútna gastroenteritída. Hnačky bývajú vodnaté, sfarbené do zelena. Priebeh ochorenia môže byť bezpríznakový. Pôvodcom ochorenia je baktéria Yersinia. Yersínie sa rozmnožujú v lymfatickom tkanive, dostávajú sa do cirkulácie, prenikajú aj do iných orgánov a tkanív a môžu vyvolávať septické stavy. Mechanizmom prenosu je ingescia a ako faktory prenosu sa uplatňujú kontaminované ruky, kontaminované bravčové mäso, vnútornosti, pitná voda alebo detské hračky a pod. 

Liečba ľahšej formy yersiniózy je symptomatická. Pacientovi je predpísaná diéta a prísne dodržiavanie pitného režimu, aby sa zabránilo dehydratácii v dôsledku hnačky. Lekár tiež môže odporučiť užívanie antipyretik na zníženie horúčky a v prípade komplikovanejšieho priebehu sa pacientovi podávajú antibiotiká.

Ochorenie postihuje najmä deti a dospelé osoby so zníženou odolnosťou. Častejšie sa zjavuje v súvislosti so zakáľačkami. V Slovenskej republike sa ročne vyskytuje niekoľko desiatok ochorení. V priebehu roka 2020 bolo hlásených 166 ochorení yersinióz, čo je o 36% ochorení menej ako predchádzajúci rok.

Výskyt ochorení je celosvetový.

V prevencii sa vykonávajú podobné opatrenia ako pri salmonelóze.