Výskyt nového typu vírusu vtáčej chrípky A(H7N9) u ľudí v Číne

Dňa 31. marca 2013 čínske úrady prvýkrát oznámili Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) výskyt nového typu vírusu vtáčej chrípky A(H7N9). Od polovice februára 2013 bolo v Číne laboratórne potvrdených 33 prípadov infekcie ľudí novým typom vírusu vtáčej chrípky A(H7N9). Z celkového počtu chorých ochoreniu doteraz podľahlo deväť osôb. V klinickom obraze dominovali vysoká teplota, kašeľ, zápal dýchacích ciest a dýchavičnosť. U niektorých chorých sa rozvinula ťažká pneumónia. Viac ako 600 blízkych kontaktov chorých je pod lekárskym dohľadom.

Epidemiologické vyšetrovanie stále prebieha. Čínske úrady informovali WHO, že na troch miestach s obchodovaním so živými zvieratami bol detegovaný nový vtáčí vírus chrípky A(H7N9) zo vzoriek odobratých z holubov, hydiny a životného prostredia. Tieto tri trhoviská boli uzavreté a všetky živé zvieratá usmrtené.

Predpokladá sa, že nový typ vírusu chrípky A(H7N9) obsahuje genetické časti identifikovaného vírusu A(H7N9) a vírusu A(H9N2). Ide o typ vírusu chrípky, ktorý sa odlišuje od doteraz identifikovaných vírusov chrípky A(H7) a A(H9) v Európe. Napriek tomu, že ochorenie je lokalizované na území Číny, WHO podrobne skúma virologické vlastnosti novo objaveného vírusu u ľudí. Prenos ochorenia z človeka na človeka nebol doteraz zaznamenaný.  

Odporúčania:
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) informovalo, že pre obyvateľov Európy je riziko šírenia tohto nového typu vírusu chrípky zatiaľ malé. Návštevníkom Číny odporúča vyhýbať sa miestam, kde sa obchoduje so živými zvieratami a  priamemu kontaktu so zvieratami a ich časťami. Dôležité je dodržiavanie základných zásad hygieny rúk, najmä ich časté umývanie a používanie hygienických vreckoviek s obsahom alkoholu.

Ďalšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.ecdc.europa.eu a www.who.int.

Výskyt nového typu vírusu vtáčej chrípky A(H7N9) u ľudí v Číne k 10. 4. 2013

Výskyt nového typu vírusu vtáčej chrípky - mapa (pdf, 59 kB)

Zdroj:  ECDC, 11. 4. 2013