Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2018

Pri príležitosti Svetového dňa vody (ďalej len „SDV“), kedy sa na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov hlavnou témou pre rok 2018 stala "Príroda pre vodu", zaoberajúca sa využitím prírody na prekonanie vodných výziev 21. storočia (klimatické zmeny, povodne a suchá, znečistenie vody), vykonávali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) a  regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na Slovensku aktivity, zamerané na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov v oblasti pitnej vody a na overenie kvality pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov.

ÚVZ SR a vybrané RÚVZ (29) poskytovali bezplatne orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov (Obr. č. 1) pre dva vybrané chemické ukazovatele kvality pitnej vody: DUSIČNANY a  DUSITANY, ktoré patria k najčastejším kontaminantom vlastných studní a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné najmä pre malé deti. Informácie, týkajúce sa organizovania SDV v podmienkach jednotlivých úradov  boli pred 21. marcom 2018 zverejnené v médiách, na webových sídlach a nástenkách ÚVZ SR a RÚVZ. 

Čítaj celú správu tu: Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2018 (pdf, 547 kB)