Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2017 ,,Odpadová voda“

VYHODNOTENIE SVETOVÉHO DŇA VODY 2017 Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody (ďalej len ,,SDV“), ktorý bol v roku 2017 orientovaný na odpadovú vodu, vykonávali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „ÚVZ SR“) a regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku (ďalej len „RÚVZ“) aktivity, ktoré boli zamerané na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov v oblasti pitnej vody a analýzy na overenie kvality pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov.

ÚVZ SR a vybrané RÚVZ poskytovali bezplatne orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody (Obr. č. 1) pre dva vybrané chemické ukazovatele kvality pitnej vody - DUSIČNANY a DUSITANY, ktoré patria k najčastejším kontaminantom vlastných studní. Okrem toho poskytovali všetky úrady odborné poradenstvo a konzultácie ohľadom zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych studní, umiestnenia a ochrany vlastných vodných zdrojov a možnosti používania vody zo studní na pitné účely. Ďalšie dotazy verejnosti sa týkali úpravy pitnej vody filtračnými zariadeniami, významu pitnej vody pre zdravie človeka a používania pitnej vody s obsahom dusičnanov a dusitanov na prípravu stravy pre kojencov.

Celá správa Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2017 (pdf, 10 MB)