Výcvik pripravenosti na núdzové situácie v jadrových zariadeniach aj s účasťou Slovenska

Slovensko malo zastúpenie v medziregionálnom výcviku zameranom na pripravenosť a odozvu na núdzové situácie v jadrových zariadeniach, prijímanie ochranných opatrení a zabezpečenie potrebných technických a ľudských kapacít (TEEX).

Medziregionálny výcvik TEEX, ktorý sa konal
od 4. do 9. septembra 2022 v Texase, USA, organizovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu v spolupráci s Texas A&M University Systems a Texas A&M Engineering Extension Service.

Zúčastnili sa ho zástupcovia 13 krajín (Argentína, Arménsko, Brazília, Bulharsko, Ghana, Maďarsko, Jordánsko, Litva, Nigéria, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Uzbekistan). Slovensko reprezentovala zástupkyňa Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR, Ing. Alexandra Kušnyérová, MPH.

Účastníci sa dozvedeli, čo robiť pri nehodách a núdzových situáciách v jadrovej elektrárni. Súčasťou výcviku bol tréning velenia či simulované tlačové konferencie, na ktorých účastníci odpovedali na otázky. 

spoločná foto Medziregionálny výcvik TEEX