Vírusové ochorenie Ebola – informácie pre cestovateľov (aktuálne v roku 2014)

Obrázok vírusu Ebola (pdf, 7 kB) Čo je vírusové ochorenie ebola?

Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie, ktoré často končí smrťou.

Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč, zvratky) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to až tri mesiace po ich uzdravení.

Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou a inými telesnými tekutinami infikovaných živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.

Ochorenie sa klinicky prejavuje po dvoch až 21 dňoch od vystavenia vírusu náhlym nástupom horúčky, bolesťami svalov, slabosťou, bolesťami hlavy a hrdla.

V ďalšom štádiu sa ochorenie prejavuje zvracaním, hnačkami, vyrážkami a poruchami funkcie pečene a obličiek. U niektorých pacientov môže dôjsť k silnému vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu a zlyhaniu viacerých orgánov.

Pre samotné ochorenie neexistuje očkovacia látka ani liečby.

Riziko nakazenia vírusom Eboly a jeho prevencia

Aj keď žijete alebo cestujete do postihnutých oblastí, riziko infekcie vírusom Eboly je veľmi nízke, pokiaľ nie ste priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat. Kontakt s telesnými tekutinami zahŕňa aj nechránený pohlavný styk s uzdraveným pacientom, a to až tri mesiace po jeho uzdravení.

Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Vírusom Eboly sa rovnako nenakazíte pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Neprenášajú ho ani komáre. Vírus Eboly sa neprenáša vzduchom, ako napríklad chrípka.

Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, bielidlá, slnečné svetlo, vysoká teplota a sušenie. Zničí ho aj vypranie šatstva kontaminovaného tekutinami v práčke. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas. Dlhšie sa dokáže udržať v šatstve alebo materiáloch znečistených krvou či inými telesnými tekutinami.

Ochorenie sa môže preniesť kontaktom s nástrojmi či kontaminovaným materiálom v zdravotníckych zariadeniach, pokiaľ sa riadne nevykonajú príslušné protiepidemické opatrenia.

Epidémia Eboly v roku 2014

Epidémia Eboly momentálne prebieha v Guinei, Libérii, Sierre Leone a Nigérii. Osoby cestujúce do alebo z postihnutých oblastí by sa mali riadiť nasledovnými odporúčaniami:

Odporúčania pre cestujúcich do Guinei, Libérie, Sierry Leone a Nigérie

Riziko vystavenia vírusu Eboly je pre návštevníkov veľmi nízke. Nasledujúce preventívne opatrenia by však mali eliminovať riziko nakazenia:

  • vyhýbajte sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami pacientov alebo mŕtvych osôb a s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované;
  • vyhýbajte sa kontaktu so živými alebo uhynutými voľne žijúcimi zvieratami a nekonzumujte ich mäso („bush meat“);
  • vyhýbajte sa nechránenému pohlavnému styku;
  • vyhýbajte sa miestam, kde by mohli žiť netopiere – napríklad jaskyne, odľahlé prístrešky či bane.
  • Umývajte si ruky pravidelne mydlom alebo dezinfekčnými prostriedkami.

Je potrebné mať na pamäti, že v zdravotníckych zariadeniach je riziko nákazy vyššie. Cestovateľom preto odporúčame:

  • identifikovať vhodné možnosti zdravotnej starostlivosti v danej krajine cez miestne obchodné kontakty, priateľov či príbuzných;
  • uistiť sa, že cestovné poistenie zahŕňa zdravotnú evakuáciu (presun) v prípade akéhokoľvek ochorenia či úrazu, aby sa predišlo expozícii vírusu v miestnych zdravotníckych zariadeniach.

Okrem toho by sa cestovatelia mali riadiť odporúčaniami národných orgánov pre cestovanie do postihnutých krajín.

Odporúčania pre osoby, ktoré sa vracajú z Guinei, Libérie, Nigérie alebo Sierra Leone

Riziko, že ste boli vystavení vírusu ebola, je veľmi nízke. Dôležité je však dodržiavať nasledovné odporúčania:
Ak sa u vás v období niekoľkých týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky alebo iné závažné príznaky (napríklad zvracanie, nevysvetliteľné krvácanie, silné bolesti hlavy):

  • vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o Vašej cestovateľskej anamnéze, keďže symptómy sú podobné iným infekciám, ako napríklad malária, ktoré si vyžadujú okamžité vyšetrenie a liečbu.

Ak ste boli priamo vystavení telesným tekutinám živých alebo mŕtvych nakazených osôb alebo zvierat, vrátane nechráneného pohlavného styku  s vyliečeným pacientom:

  • vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o Vašej cestovateľskej anamnéze;
  • pred návštevou telefonicky kontaktujte zdravotnícke zariadenie, aby si zdravotnícky personál mohol ešte pred prijatím zaobstarať vhodné ochranné pomôcky.

Svetová zdravotnícka organizácia odporučila, aby postihnuté krajiny zaviedli skríning osôb s nevysvetliteľným ochorením pri vycestovaní, ktoré by mohlo poukazovať na nakazenie vírusom Eboly, a aby osoby, ktoré sa vírusom nakazili alebo ktoré s ním prišli do styku, necestovali z postihnutých krajín, pokiaľ sa nejedná o zdravotnú evakuáciu pacienta.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), 2014
ECDC je agentúrou Európskej únie