Vírusové gastroenteritídy

Najčastejšími pôvodcami vírusových gastroenteritíd sú rotavírusy, adenovírusy, norovíurusy a iné.
Rotaviróza je akútne horúčnaté ochorenie, ktoré sa začína náhle horúčkou (až 40 °C) a vracaním trvajúcim 1 – 3 dni, ku ktorým sa pripájajú vodnaté hnačky niekedy s prímesou hlienu, príp. aj krvi. Rotaviróza je predovšetkým ochorením malých detí, najmä v detských kolektívoch. Pre rotavirózy je typický častejší výskyt v zime (november – marec).
Norovírusy sú zodpovedné za väčšinu hnačkových ochorení nespôsobených baktériami. Ochorenie sa začína akútne pri úplnom zdraví, silnými hnačkami a zvracaním. Chorí trpia silnými bolesťami brucha, nevoľnosťou a často aj bolesťami hlavy a končatín. Ochorenie prebieha väčšinou krátko a prudko, a po 2 – 3 dňoch opäť odznieva. Noroviróza postihuje najmä staršie deti a dospelých. U dojčiat a malých detí tvorí po rotavírusoch druhú najčastejšiu príčinu hnačkovitých ochorení. Obzvlášť ohrozené sú skupiny, ktoré navštevujú spoločné zariadenia, napr. v kolektíve materských škôl alebo domovoch dôchodcov. Ochorenia sa môžu objavovať počas celého roka, typický je však častý výskyt v zimných mesiacoch. 
 

Liečba vírusových črevných infekcií nastáva v závislosti od miery závažnosti klinického stavu ambulantne alebo nemocnične. Pri liečení je najdôležitejší dostatočný prívod tekutín s obsahom minerálov, stolové minerálky bez kysličníku uhličitého, prípadne nesladený čaj a diéta s minimálnym množstvom tuku a dráždivých látok. 
 

Na Slovensku býva ročne hlásených okolo 300 prípadov spôsobených vírusmi, skutočný výskyt je však oveľa vyšší.
 

Vírusové gastroenteritídy patria medzi časté ochorenia s celosvetovým výskytom.
 

V prevencii sa uplatňujú zásady osobnej hygieny, dodržiavanie hygieny pri príprave stravy, zabezpečenie zdravotne bezchybnej pitnej vody, nezávadnej likvidácie odpadových vôd. V súčasnosti existuje očkovacia látka len proti rotavírusom.