Vírusová hepatitída typ E (Žltačka typu E)

Hepatitída E je zápal pečene spôsobený vírusom hepatitídy E. Vírus sa rovnako ako v prípade VHA prenáša fekálne-orálnou cestou. Klinický obraz závisí od priebehu VHE, pričom častokrát infekcia prebieha bez príznakov (asymptomaticky). V prípade akútnej VHE sú príznaky podobné vírusovej hepatitíde A, avšak priebeh je ťažší a postihnutie pečene môže byť výraznejšie. V popredí sú chrípkové príznaky ako malátnosť, únava, zvýšená teplota, bolesti svalov a kĺbov, ale i tráviace ťažkosti, zvracanie, hnačka, bolesti brucha. Chronický priebeh má VHE u pacientov s oslabenou imunitou, kedy môže prejsť do trvalého poškodenia pečene v zmysle fibrózy až cirhózy pečene. Inkubačná doba po expozícii VHE sa pohybuje od 2 do 10 týždňov, s priemerom 5 až 6 týždňov. Prameňom pôvodcu nákazy je infikovaný človek, ale i kontaminovaná voda a potraviny. 

Liečba vírusovej hepatitídy E je len symptomatická, pretože neexistuje žiadna vírusovo špecifická liečba. Diéta musí byť šetriaca s dostatkom vitamínov. Užívajú sa aj  lieky podporujúce imunitu organizmu, imunomodulačná liečba (interferóny) a kortikoidy. 

V našich zemepisných šírkach sa vyskytuje sporadicky, zavlečením z endemických oblastí. Najmä vďaka turistickému ruchu. Endemickými oblasťami sú India, Čína, Egypt, ale i ďalšie v súčasnosti vyhľadávané turistické destinácie ako africké krajiny a krajiny južnej a východnej Ázie. V roku 2020 bolo u nás zaznamenaných 55 ochorení akútnej vírusovej hepatitídy typu E, čo je pokles o 55,6% oproti roku 2019. 

Prevencia je podobná, ako pri vírusovej hepatitíde A, teda dodržiavanie hygienického štandardu a zvýšený dozor po návrate z endemických oblastí. V samotných rizikových krajinách konzumovať len potraviny a vodu z overených zdrojov.