Vírusová hepatitída typ C (Žltačka typu C)

Vírusová hepatitída C je nebezpečné zápalové ochorenie, ktoré podobne ako iné hepatitídy poškodzuje hlavne pečeň. Pôvodcom nákazy je vírus hepatitídy C. Akútna hepatitída vo väčšine prípadov prebieha asymptomaticky. Prejavuje sa iba miernymi chrípkovými príznakmi ako celková únava, bolesť kĺbov a svalov, bolesť v pravom podrebrí, nauzea, nechutenstvom a oslabenie organizmu. U časti pacientov sa objavuje ikterus – ožltnutie. Choroba prechádza často do chronicity so vznikom cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu. Inkubačný čas je 14-180 dní, priemerne 45 dni. Prameňom pôvodcu nákazy je človek a osoby, ktorým bola zistená anti-HCV. Vírus hepatitídy C sa prenáša krvnou cestou. Možný je aj prenos sexuálnym stykom. Ako faktor prenosu sa uplatňuje krv a ňou kontaminované ihly, striekačky a ihly na tetovanie. K rizikovým skupinám patria pacienti s cirhózou alebo fibrózou pečene, osoby liečené hemodialýzou, osoby, ktoré si aplikujú drogy nesterilnými injekčnými striekačkami, zdravotnícky personál, osoby s rizikom kontaktu s infekciou a pod. 
 

Vzhľadom k tomu, že ochorenie spôsobuje vírus, liečba je zameraná na tlmenie príznakov, na diétu šetriacu pečeň, obmedzenie fyzickej námahy, hepatoprotektíva, vitamíny, lieky podporujúce imunitu organizmu, imunomodulačná liečba (interferóny), kortikoidy.

Vírusová hepatitída typu C sa vyskytuje na celom svete. Na Slovensku bolo v roku 2020 novozistených 194 prípadov ochorení na chronickú VHC, čo predstavuje pokles o 8,9% oproti roku 2019. Za ostatných 10 rokov dochádza k pokles počtu aktívne vyhľadaných chronicky chorých na VHC. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajov SR s maximom v Banskobystrickom (56), Trnavskom (45), Košickom (27) a v Nitrianskom (21) prípadov. Najnižšia chorobnosť sa zaznamenala v kraji Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom. 

V prevencii sa uplatňuje dodržiavanie zásad bariérovej ošetrovateľskej techniky a hygienicko-epidemiologického režimu v zariadeniach, kde sa vykonávajú parenterálne výkony. Vyšetrovanie darcov krvi a tkanív a pozitívnych vylúčiť z darcovstva. Prevencia narkománie (ihly, striekačky).