V 38. až 42. týždni sme nezaznamenali nové prípady opičích kiahní

V uplynulých týždňoch sme na Slovensku nezaznamenali žiaden laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Naďalej tak evidujeme celkom 14 prípadov, pričom naposledy sme nové laboratórne potvrdené prípady na území SR zachytili v 35. týždni 2022.

Okolité krajiny k 20. októbru 2022 – medzitýždenný prírastok nových prípadov/celkový počet: Rakúsko 3/323, Poľsko 5/201, Maďarsko 0/79 a Česko -2/70 (dva prípady boli prekvalifikované) (zdroj WHO).

Tempo šírenia opičích kiahní sa v globálnom meradle naďalej postupne spomaľuje - svedčí o tom vývoj hlásených prípadov, krivka zobrazená na stránkach WHO má klesajúci trend. Pokles novo hlásených prípadov je najmä v Európe a Severnej a Južnej Amerike, avšak v oboch regiónoch sú aj krajiny, ktoré, naopak, hlásia rast počtu nových ochorení (najviac Taliansko, Švédsko, Portugalsko, Bosna a Hercegovina). Naďalej preto treba byť obozretný.

Ďalšiemu výskytu nových prípadov opičích kiahní, a to nielen v Európe, totiž možno zamedziť jedine prevenciou a včasným rozpoznaním príznakov ochorenia u chorých na opičie kiahne.

Pravidelne aktualizované informácie o prejavoch ochorenia a o spôsoboch šírenia vírusu, ako aj odporúčania, ako zamedziť ďalšiemu prenosu nákazy, nájdete tu.

Odbor komunikácie
Úrad verejného zdravotníctva SR