V 36. týždni sme nezaznamenali nové prípady opičích kiahní

 Na Slovensku sme v 36. kalendárnom týždni (5.9 - 9.9.2022) nezaznamenali nový laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Celkovo tak naďalej evidujeme 14 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia.

V súlade s našimi očakávaniami sme na Slovensku priebežne nezaznamenali výrazný nárast počtu ochorení a vznik epidémií, ale len výskyt sporadických prípadov. Naďalej očakávame, že sporadické prípady opičích kiahní sa môžu ešte objavovať.

Aktuálne európske štatistiky naznačujú, že v niektorých štátoch sa šírenie ochorenia pravdepodobne spomaľuje. Napriek štatistickému poklesu počtu nových prípadov naďalej pripomíname, že ochorenie sa stále šíri a je preto potrebné zachovávať obozretnosť. Ďalšiemu výskytu nových prípadov opičích kiahní, a to nielen v Európe, totiž možno zamedziť jedine prevenciou a včasným rozpoznaním príznakov ochorenia u chorých na opičie kiahne.

Informácie o prejavoch ochorenia a o spôsoboch šírenia vírusu, ako aj odporúčania, ako zamedziť ďalšiemu prenosu nákazy, nájdete tu.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky