V rámci prebiehajúcich protiepidemických opatrení proti osýpkam bolo zaočkovaných už 3 276 osôb v okrese Michalovce

Mimoriadna situácia v okrese Michalovce pre epidémiu osýpok naďalej pretrváva. Krízový štáb v utorok (31. 7. 2018) potvrdil pokračovanie plnenia väčšiny nariadených protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia osýpok. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas po zasadnutí krízového štábu. Mimoriadnu situáciu v okrese Michalovce vyhlásila 10. 7. 2018 prednostka Okresného úradu v Michalovciach Jana Cibereová.

Ochorenie sa lokalizuje najmä na okres Michalovce, za posledné 2 týždne, t.j. od 2. zasadnutia krízového štábu, evidujeme menej pribúdajúcich prípadov osýpok v meste Michalovce na Mlynskej ulici. Aktuálne je vývoj ochorenia v rámci mesta stabilizovaný, povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Krízový štáb preto v utorok rozhodol o zrušení zákazu hromadných podujatí v meste Michalovce a Strážske s tým, že ak sa situácia v mestách zmení, k zákazu sa možno vrátiť. Epidemiológovia budú situáciu naďalej monitorovať.

Po vyhlásení mimoriadnej situácie naďalej zostáva v platnosti: 

  • podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára z hľadiska subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky a pokračovať v mimoriadnom očkovaní proti osýpkam na ulici Čičarovská vo Veľkých Kapušanoch, v obci Vrbnica, Kapušianske Kľačany (vybraná lokalita), v obciach Trhovište, Senné a Iňačovce
  • zabezpečiť monitorovaciu činnosť vo vybraných lokalitách políciou a asistenciu lekárom, ktorí budú očkovať
  • zákaz kultúrno-spoločenských akcií v obciach Trhovište, Zemplínska Široká, Kapušianske Kľačany, Vrbnica a Iňačovce, Veľké Kapušany, Laškovce
  • zákaz kultúrno-spoločenských akcií (od 31. 7. 2018) v obciach Ruská a Krišovská Liesková
  • ruší sa zákaz kultúrno-spoločenských akcií (od 31. 7. 2018) v meste Michalovce a Strážske

Od 7.5. do 30.7. 2018 je evidovaných 330 prípadov osýpok, z toho je 176 laboratórne potvrdených, 149 pravdepodobných a 5 nepotvrdených. V okrese Michalovce bolo zaznamenaných 321 prípadov, v okrese Sobrance 9 prípadov. Ochorenia sú vo vekových skupinách od 0 do 54 rokov.

Z celkového počtu ochorení je sedem importovaných  z Veľkej Británie a deväť profesionálnych. Vo vykonávaní protiepidemických opatrení sa naďalej pokračuje. Plniť protiepidemické opatrenia je v prípade osýpok kľúčové, pretože ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašľaní a kýchaní. Nie každý z pacientov ich však dodržiava, preto sa ďalšie šírenie osýpok na východe Slovenska nedá vylúčiť.

Osýpky sa začali šíriť z obce Drahňov
Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v obci Drahňov pôvodne prostredníctvom troch osôb, ktoré pricestovali z Veľkej Británie a na ochorenie osýpok sa tam pravdepodobne nakazili. Išlo o importované prípady osýpok, ostatné prípady sú v epidemiologickej súvislosti.

Každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Hlavný hygienik SR Ján Mikas odporúča rodičom, ktorí v rámci pravidelného povinného očkovania nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich očkovania. Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.