V okrese Trebišov evidujeme nárast počtu chorých na osýpky

Za posledný kalendárny týždeň došlo v okrese Trebišov k významnému vzostupu chorobnosti na osýpky, bolo zistených 17 nových ochorení. Z tohto počtu sa 8 ochorení vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov. Celkovo bolo v epidémii k 23.12.2018 hlásených 89 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky. Ochorenia sa vyskytujú v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania ako aj v štandardnej hygienickej úrovni. Aktívne ohniská nákazy sú v meste Trebišov a v obciach Sečovce, Parchovany, Hrčeľ, Veľká Tŕňa, Egreš, Kravany, Zemplínska Teplica, Bačkov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove nariadil v tejto súvislosti viaceré opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu osýpok. Okrem iného nariadil lekársky dohľad a mimoriadne očkovanie proti osýpkam pre všetky na očkovanie zdravotne spôsobilé vnímavé fyzické osoby do dovŕšenia 15. mesiaca veku s pobytom v meste Trebišov ako aj pre všetky na očkovanie zdravotne spôsobilé vnímavé fyzické osoby do dovŕšenia 11. roku veku s pobytom v obci Veľká Tŕňa. V tejto súvislosti sledujte stránku RUVZ TV.

RÚVZ Trebišov neustále (aj počas vianočných sviatkov) monitoruje výskyt ochorení na osýpky a vykonáva epidemiologický dohľad. V súvislosti s nárastom chorobnosti v epidémii osýpok v okrese Trebišov odporúčame obmedziť návštevy s deťmi do veku 15 mesiacov ako aj u tehotných žien, ktoré nie sú očkované alebo majú neúplné očkovanie proti osýpkam. Týmto vnímavým osobám v prípade zdravotných ťažkostí, ktoré si vyžadujú návštevu pohotovosti, odporúčame najprv využiť telefonickú konzultáciu s lekárom pohotovosti.

Pred návštevou pohotovostnej služby detí a dospelých bez očkovania proti osýpkam alebo s neúplným očkovaním proti osýpkam, odporúčame zdravotné ťažkosti spojené najmä s horúčkou, zápalom spojiviek, vyrážkou vopred telefonicky konzultovať s lekárom pohotovosti.

  • Ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast Trebišov: 056/ 666 0 266
  • Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých Trebišov: 056/ 666 0 663
  • Ústavná pohotovostná služba Trebišov: 056/ 666 0 162

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva a neúplne očkovanými. Vstupnou bránou sú spojivky a respiračné sliznice. Ochorenie prebieha v dvoch štádiách. Prvé štádium trvá 3 - 4 dni, objavuje sa výstup teploty, nádcha, kašeľ a zápal spojiviek. Exantémové štádium začína druhým výstupom teploty, objavením vyrážky (exantému) za ušami a v zátylku, ktorý sa šíri na tvár, trup a končatiny. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.