Počet nových prípadov v okrese Trebišov stále narastá, epidemiológovia vykonávajú potrebné protiepidemické opatrenia

V okrese Trebišov došlo v ostatných dňoch k významnému vzostupu chorobnosti na osýpky, bolo zistených 21 nových ochorení. Z tohto počtu sa 11 ochorení vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na vek doposiaľ očkované. Celkovo bolo v epidémii k 25.12.2018 hlásených 93 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky. Ochorenia  sa vyskytujú v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania ako aj v štandardnej hygienickej úrovni.

Aktívne ohniská nákazy sú v obciach: Trebišov, Sečovce, Parchovany, Hrčeľ, Veľká Tŕňa, Kravany, Zemplínska Teplica, Bačkov, Zemplínske Nová Ves – Úpor.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove nariadil v tejto súvislosti viaceré opatrenia  na predchádzanie vzniku a šíreniu osýpok. V tejto súvislosti sledujte stránku RÚVZ TV.

RÚVZ Trebišov neustále (aj počas sviatkov) monitoruje výskyt ochorení na osýpky a vykonáva epidemiologický dohľad. Za účelom predchádzania vzniku a šíreniu ochorení na osýpky v okrese Trebišov odporúčame:

  • obmedziť návštevy s deťmi do veku 15 mesiacov ako aj u tehotných žien, ktoré nie sú očkované alebo majú neúplné očkovanie proti osýpkam. Týmto vnímavým osobám v prípade zdravotných ťažkostí, ktoré si vyžadujú návštevu pohotovosti alebo návštevu ambulancie lekára, odporúčame najprv využiť telefonickú konzultáciu s lekárom pohotovosti/ ambulancie. 
  • pred návštevou pohotovosti či ambulancie lekára, najmä deťmi a dospelými bez očkovania proti osýpkam alebo s neúplným  očkovaním proti osýpkam, odporúčame zdravotné ťažkosti spojené predovšetkým  s horúčkou, zápalom spojiviek, vyrážkou vopred telefonicky konzultovať s lekárom pohotovosti/ ambulancie.

Potrebné kontakty:

  • Ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast Trebišov: 056/ 666 0 266
  • Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých Trebišov: 056/ 666 0 663
  • Ústavná pohotovostná služba Trebišov: 056/ 666 0 162

Osýpky  patria  k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva a neúplne očkovanými. Vstupnou bránou sú spojivky a respiračné sliznice. Ochorenie prebieha v dvoch štádiách. Prvé štádium trvá 3 – 4 dni, objavuje sa výstup teploty, nádcha, kašeľ a zápal spojiviek. Exantémové štádium začína druhým výstupom teploty, objavením  vyrážky (exantému) za ušami a v zátylku, ktorý sa šíri na tvár, trup a končatiny. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.