Okresy Michalovce a Sobrance hlásia koniec epidémie osýpok, okres Trebišov zaznamenal od začiatku septembra 33 prípadov

Epidémia osýpok v okrese Michalovce a Sobrance sa skončila, hlásia epidemiológovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach. Posledné ochorenie evidovali v týchto okresoch 20. septembra 2018. Aby sa mohlo konštatovať, že epidémia osýpok je ukončená, musí byť postihnutá oblasť bez výskytu nových ochorení  po dobu 21 dní od  vzniku posledného ochorenia, čo je maximálny inkubačný čas.

Odborní pracovníci RÚVZ zaznamenali od začiatku mája tohto roka 447 prípadov osýpok v okrese Michalovce a Sobrance, z toho 428 v okrese Michalovce a 19 v okrese Sobrance. Lekári v súvislosti s verejnými vyhláškami zaočkovali približne 6080 osôb, z toho takmer 4650 detí. Osýpky sa začiatkom mája začali šíriť v obci Drahňov (okres Michalovce). Išlo o tri prípady ochorenia, ktoré boli importované z Veľkej Británie.

Ochorenia na osýpky však od začiatku septembra 2018 začali pribúdať v okrese Trebišov, a to v rámci prirodzenej migrácie obyvateľstva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove zaznamenal od septembra 2018 do 6.11.2018 33 prípadov ochorenia na osýpky. Epidemiológovia ich identifikovali v meste Sečovce (16), v meste Trebišov (3) v obci Parchovany (9), v obci Hrčeľ (3), v obci Kravany (1) a v obci Plechotice (1). Veľká časť ochorení je zaznamenaná u detí, ktoré ešte nedosiahli potrebný vek na povinné očkovanie proti tomuto ochoreniu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove zabezpečil protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy - aj v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, školskými zariadeniami a terénnymi asistentmi.

Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR