Nové prípady osýpok pribúdajú v rámci prebiehajúcej epidémie v okrese Michalovce už iba sporadicky, epidemiológovia situáciu naďalej monitorujú

Nové prípady ochorenia na osýpky v okrese Michalovce pribúdajú už iba sporadicky, v priemere ide o jeden až dva prípady chorých denne. Prijatie doterajších protiepidemických opatrení hodnotia epidemiológovia ako účinné, pokles ochorení na osýpky je podľa nich viditeľný, a to z hľadiska klesajúceho počtu nových prípadov ako aj z hľadiska geografického ohraničenia epidémie, keďže sa epidémia nerozšírila od ohniska do vzdialenejších okresov Slovenska.

Od 7.5. do 31.8. 2018 bolo v okresoch Michalovce a Sobrance hlásených spolu 428 prípadov ochorení, z toho v michalovskom okrese 414 a v sobraneckom okrese 14 prípadov. V rámci protiepidemických opatrení bolo proti osýpkam na východe Slovenska zaočkovaných vyše 5 300 osôb.

Najviac nových ochorení sa od mája 2018 vyskytlo v mestách Michalovce, Veľké Kapušany, v obci Drahňov a Kapušianske Kľačany, v obci Ruská, meste Strážske, obci Krišovská Liesková, Trhovište, Zemplínska Široká a Iňačovce.

Počet ochorení podľa miest - graf

Chorobnosť Košický kraj - graf

„Situáciu na východe Slovenska epidemiológovia stále monitorujú, epidémia naďalej pokračuje. Onedlho sa začne nový školský rok, vzhľadom na očakávaný zvýšený pohyb obyvateľstva tak nemožno vylúčiť, že prípadov ochorení na osýpky môže opäť pribudnúť,“ upozornil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v obci Drahňov. Išlo o tri prípady ochorenia, ktoré boli importované z Veľkej Británie.

Každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Hlavný hygienik SR Ján Mikas odporúča rodičom, ktorí v rámci pravidelného povinného očkovania nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich očkovania. Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.
Rovnako odporúčame aj všeobecným lekárom pre deti a dorast, aby oslovili rodičov nezaočkovaných detí s cieľom zdôrazniť význam očkovania proti osýpkami.

Mimoriadnu situáciu v okrese Michalovce vyhlásil 10. 7. 2018 Okresný úrad v Michalovciach, po približne mesiaci ju zrušil. Prednostka Okresného úradu v Michalovciach Jana Cibereová to zdôvodnila už iba sporadickým pribúdaním nových prípadov ochorení na osýpky.

Prebiehajúcu epidémiu osýpok v okrese Michalovce sa darí postupne eliminovať, nielen vďaka aktívnej odbornej práci epidemiológov z RÚVZ Michalovce a zdravotníckemu personálu Nemocnice Michalovce, ale aj vďaka súčinnosti všetkých zainteresovaných zložiek Krízového štábu Okresného úradu v Michalovciach.
Vďaka patrí aj asistentom osvety zdravia zo Zdravých regiónov, ktorí spolupracovali a boli nápomocní pediatrom a všeobecným lekárom pre dospelých pri pozývaní osôb, najmä matiek s deťmi na mimoriadne očkovanie v rámci prijímaných protiepidemických opatrení, ako aj edukáciou osôb z marginalizovaných rómskych komunít v súvislosti s ochorením osýpok.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky