Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Slovenskej republike k 03.05.2019

Ochorenia na osýpky sú aktuálne hlásené z Prešovského a Košického kraja. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR výskyt osýpok v iných krajoch Slovenska momentálne neevidujú. Epidemiológovia vykonávajú v Prešovskom a Košickom kraji epidemiologické vyšetrovanie a prijímajú protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia osýpok v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi.

V okrese Vranov nad Topľou hlásili epidemiológovia v čase od 18.04.2019 do 03.05.2019 celkovo 7 nových prípadov ochorení na osýpky. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zaznamenal od 04.03.2019 do 03.05.2019 celkovo 124 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v obci Sačurov, Kamenná Poruba, Čaklov. Prameň pôvodcu nákazy v okrese Vranov nad Topľou je v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Michalovce, v ktorom od začiatku roka epidemiológovia zaznamenali 4 prípady osýpok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nahlásil minulý týždeň 1 nový prípad ochorenia na osýpky. Vo svojej územnej pôsobnosti zaznamenal od 08.02.2019 do 03.05.2019 celkovo 59 potvrdených a pravdepodobných prípadov na osýpky. Prameň pôvodcu nákazy je v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Trebišov. Ochorenia sa vyskytujú najmä v košických okresoch.

Osýpky aktuálne zaznamenávame aj v okrese Humenné. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom nahlásil 7 potvrdených ochorení na osýpky. Výskyt prípadov je v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Vranov nad Topľou. Ochorenia sa vyskytujú v meste Humenné, časti Podskalka a v obci Zbudské Dlhé.

Epidémia osýpok v okrese Trebišov sa skončila. Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v rámci územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove stabilizovaná.

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými a neúplne očkovanými skupinami obyvateľstva. Ďalšie šírenie ochorenia na osýpky vzhľadom na charakter nákazy a vzhľadom na súčasný početný výskyt osýpok preto nemožno vylúčiť.