Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok na Slovensku, v krajinách EÚ a mimo EÚ

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje na Slovensku od januára tohto roka do 6. marca 2019 celkovo 85 prípadov osýpok. Ich výskyt zaznamenali v Košickom, Prešovskom a Bratislavskom kraji, informuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

V okrese Trebišov je v spomínanom časovom rozmedzí hlásených 55 prípadov ochorení. V okrese Michalovce epidemiológovia zaregistrovali od začiatku roka 2019 celkovo 4 prípady ochorenia. Košické okresy nahlásili 23 prípadov ochorení na osýpky, okres Vranov nad Topľou 1 prípad a hlavné mesto Bratislava 2 prípady osýpok.

Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venujú surveillance osýpok zvýšenú pozornosť. Epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku monitorujeme, v prípade zmeny v epidemiologickej situácii bezodkladne prijímame všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia tohto infekčného ochorenia.

Výskyt osýpok zaznamenávajú aj iné krajiny Európskej únie, v mnohých nie je dosiahnutá optimálna zaočkovanosť. Vyplýva to z dát Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) ako aj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie," opätovne zdôrazňuje Ján Mikas.

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 oznámilo 30 členských štátov EÚ / EHP celkovo 12 352 prípadov osýpok. Celkovo 8 596 prípadov osýpok (čo predstavuje 70 % z celkového počtu prípadov) bolo laboratórne potvrdených. Zo všetkých uvedených krajín len jedna krajina neevidovala ani jeden prípad – Island. Najvyšší počet prípadov hlásilo Francúzsko (2 913), Taliansko (2 517), Grécko (2 293) a Rumunsko (1 087).

Slovensko hlásilo za vlaňajšok 572 prípadov ochorení na osýpky, Česká republika 202 prípadov, Rakúsko 77 prípadov a Maďarsko 14 prípadov.

Výskyt prípadov osýpok za rok 2018 v krajinách mimo EÚ: Ukrajina hlásila 53 218 prípadov osýpok, Rusko 2 256 prípadov, Srbsko 5 076 prípadov.

V tabuľke nájdete informácie o výskyte osýpok v Európe, január – december 2018, ktoré zverejnilo Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC):

Krajina Prípady osýpok, január - december 2018
  Počet prípadov osýpok Počet úmrtí
Belgicko 120  
Bulharsko 13  
Cyprus 15  
Česká republika 202  
Dánsko 8  
Estónsko 10  
Fínsko 15  
Francúzsko 2913 3
Grécko 2293 2
Holandsko 24  
Chorvátsko 23  
Írsko 90  
Island 0  

Litva

30  
Lotyšsko 25  
Luxembursko 4  
Maďarsko 14  
Malta 5  
Nemecko 542  
Nórsko 12  
Poľsko 340  
Portugalsko 171  
Rakúsko 77  
Rumunsko 1087 22
Slovensko 572  
Slovinsko 9  
Španielsko 225  
Švédsko 43  
Taliansko 2517 7
Veľká Británia 953  
Spolu 12352 34

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webových stránkach ECDC – Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení a WHO - Svetová zdravotnícka organizácia: