Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v Slovenskej republike

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) eviduje na Slovensku od januára tohto roka do 14. februára 2019 celkovo 67 prípadov osýpok. Ich výskyt zaznamenal v Košickom kraji a Bratislavskom kraji.

V okrese Trebišov (Košický kraj) je v spomínanom časovom rozmedzí hlásených 57 prípadov ochorení. Epidémia osýpok pretrváva v okrese Trebišov od septembra 2018, prípady tam začali pribúdať vzhľadom na prirodzenú migráciu obyvateľstva. Celkovo na osýpky ochorelo od septembra 2018 do 14. februára 2019 149 osôb. Najviac ochorení zaznamenali epidemiológovia v mestách Trebišov a Sečovce. Veľká časť ochorení sa vyskytuje u detí, ktoré ešte vzhľadom na svoj vek nemohli byť očkované. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove nepretržite vykonáva epidemiologické vyšetrovanie, nariadené sú protiepidemické opatrenia. V tejto súvislosti odporúčame verejnosti sledovať stránku RÚVZ so sídlom v Trebišove – RÚVZ TV.

V okrese Michalovce (Košický kraj), v ktorom minulý rok približne 4 mesiace prebiehala epidémia osýpok, zaregistrovali epidemiológovia od začiatku tohto roka 4 prípady tohto ochorenia. Tie sú v epidemiologickej súvislosti s výskytom osýpok v meste Sečovce v okrese Trebišov. Protiepidemické opatrenia sú zabezpečené.  Počas minuloročnej epidémie osýpok (od 07.05.2018 do 26.09.2018) hlásil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 428 prípadov (420 potvrdených a 8 nepotvrdených) v okrese Michalovce a 19 prípadov v okrese Sobrance.

V okresoch Košice IV a Košice II zaznamenali epidemiológovia tento rok celkovo 5 prípadov osýpok. Toto ochorenie sa vyskytuje u nezaočkovaných detí. Epidemiológovia v súčasnosti vykonávajú epidemiologické vyšetrovanie, protiepidemické opatrenia sa zabezpečujú v spolupráci so všetkými zainteresovanými zložkami.

V hlavnom meste Bratislava bol v januári tohto roka zaznamenaný výskyt osýpok v jednom prípade u cudzieho štátneho príslušníka z Ukrajiny. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené, v súčasnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave neeviduje žiaden nový prípad.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venujú surveillance osýpok zvýšenú pozornosť. Epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku monitorujeme, v prípade zmeny v epidemiologickej situácii bezodkladne prijímame všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia tohto infekčného ochorenia.