ÚVZ SR: Aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR počas Svetového dňa vody 2018

Bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality vody:

 • Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava: 21. 3. 2018 od 9:00 - 11:30
 • Reg. úrad ver. zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave: 21.3.2018 od 8:00-13:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: 22. 3. 2018 od 8:00 - 15:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante: 21. 3. 2018 od 8:00 - 12:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici: 22. 3. 2018 od 8:00 - 14:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 22. 3. 2018 od 7:00 - 14:00
 • Regionálny úrad ver. zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici:22.3.2018 od 7:00 - 10:30
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach: 21.3.2018 od 8:00 - 12:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre: 22. 3. 2018
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch- 22. 3. 2018 od 8:00- 12:00
 • Regionálny úrad ver. zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch: 22. 3. 2018 od 8:00 - 13:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne: 21. 3. 2018 od 8:00 - 15:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach: 21. 3. 2018
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: 21. 3. 2018 od 8:00 - 12:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci: 21. 3. 2018 od 7:30 - 14:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine: 21. 3. 2018 od 7:30 - 14:30
 • Regionálny úrad ver. zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: 22. 3. 2018 od 8:00 - 14:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci: 22. 3. 2018 od 7:30 - 10:00
 • Regionálny úrad ver. zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši: 22. 3. 2018 od 8:00 - 11:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene: 22. 3. 2018 od 8:00 - 12:00
 • Regionálny úrad ver. zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom: 22. 3. 2018 od 9:00 - 14:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade: 22. 3. 2018 od 8:00 - 14:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 21. 3. 2018 od 8:00- 13:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove: 22. 3. 2018 od 8:00 - 14:00
 • Reg. úrad ver. zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou: 22. 3. 2018 od 8:00 - 14:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku: 22. 3. 2018
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom: 22. 3. 2018
 • Regionálny úrad ver. zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni: 22. 3. 2018 od 7:00 - 12:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 22. 3. 2018 od 8:00 - 12:00
 • Regionálny úrad ver. zdravotníctva so sídlom v Michalovciach: 22. 3. 2018 od 8:00 - 13:00
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove: 22. 3. 2018 od 8:00 - 14:00

Odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality vody:

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne: 21. 3. 2018
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote: 22. 3. 2018
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši: 22. 3. 2018
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede: 22. 3. 2018
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave: 19. 3. - 22. 3. 2018
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi: 22. 3. 2018

Viac informácií je možné nájsť na príslušných webových stránkach jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Ako postupovať v prípade záujmu o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych zdrojov pitnej vody (studní) v ukazovateli – dusičnany a dusitany:

 1. vzorku vody na vyšetrenie priniesť do budovy ÚVZ SR či príslušného RÚVZ čo najskôr po odbere
 2. vzorka vody musí byť odobratá do čistej polyetylénovej (PET) fľaše od neochutenej minerálnej (stolovej) vody, v ktorej nebolo nič skladované, nakoľko by mohli byť výsledky skreslené, v množstve minimálne 0,2 litra
 3. pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné vodu dostatočne odpustiť (cca 2-3 min, prípadne dlhšie ak voda nebola dlhšiu dobu používaná), aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odčerpala stojatá voda
 4. následne je potrebné dostatočne prepláchnuť fľašu odoberanou vodou
 5. po prepláchnutí naplniť fľašu vzorkou vody a uzavrieť uzáverom
 6. fľašu označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste (typ zdroja – kopaná, vŕtaná alebo vrážaná studňa a pod.; adresa, na ktorej sa zdroj nachádza).

Vyšetrovať sa budú vody len zo studní, nie z verejných vodovodov, ktorých kvalita vody je dlhodobo sledovaná.

Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR. Referát komunikačný ÚVZ SR