Úvodná informácia o ochorení

COVID-19 zasiahol do života každého z nás. V súčasnosti sa epidemiologická situácia zlepšuje, ale v prípade objavenia sa nového variantu koronavírusu môže prísť opäť k jej zhoršeniu.
Aj keď o ochorení COVID-19 je k dispozícii množstvo článkov, autorizované informácie úradov verejného zdravotníctva nájdete na tejto stránke.