ÚČINKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV

Miestne pôsobenie chladu môže mať za následok omrzliny, predovšetkým na nechránených a menej prekrvených častiach tela (nos, ušné boltce a pod.) 
Celkové pôsobenie chladu obmedzuje prietok krvi v koži, najmä na prstoch končatín. Stúpa krvný tlak a srdcová frekvencia, zvyšuje sa spotreba kyslíka v tkanivách. Po vyčerpaní termoregulačných možností dochádza pri ďalšom pôsobení nadmerného chladu k poklesu teploty telesného jadra, k oslabeniu dýchania a spomaleniu srdcovej frekvencie. V dôsledku zníženia aktivity centrálnej nervovej sústavy dochádza ospalosti až následne k smrti zlyhaním krvného obehu. 
Kombinované účinky: súčasné pôsobenie chladu a ďalších faktorov práce a pracovného prostredia (napr. vibrácií a zvýšenej vlhkosti) sa môže spolupodielať na vzniku poškodení zdravia (napr. kombinácia nízkej teploty a vlhkosti vedie k ochrnutiu krvných kapilár v koži a podkoží, k zhoršenému prietoku krvi a vznikom edémov končatín).