ÚČINKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV 

Kritickými orgánmi z hľadiska možného poškodenia laserovým žiarením sú oko a koža. Primárnym účinkom laserového žiarenia je účinok tepelný a fotochemický.

Tepelný účinok sa prejavuje vtedy, ak je tkanivom pohltené dostatočné množstvo energie tak rýchlo, že dochádza k výraznému vzostupu teploty. Krátke expozície, spôsobené žiarením s vysokým obsahom energie spôsobujú prudké odparenie vody.

Fotochemický účinok je spôsobený vzájomným pôsobením žiarenia s molekulami ožiareného tkaniva a uplatňujú sa predovšetkým pri ožiarení sietnice viditeľným žiarením.
Účinky laserového žiarenia na oko závisí na jeho vlnovej dĺžke, pričom zmeny následkom expozície sa prejavujú predovšetkým na rohovke, šošovke a sietnici oka. Lasery emitujúce žiarenie vo viditeľnej časti spektra a infračervené žiarenie spôsobujú väčšie poškodenie než laserové žiarenie pracujúce v inej časti spektra.