​​​​​​​ÚČINKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV

Infračervené žiarenie (IR) v mieste absorbcie vyvoláva zahriatie tkaniva. Priamym účinkom  krátkovlnného IR žiarenia (do 1500 nm) je rozšírenie ciev, jednorazová vyššia expozícia môže spôsobiť popáleniny. 

Expozícia oka intenzívnemu dlhovlnnému IR žiareniu môže spôsobiť  tepelné poškodenie rohovky. Žiarenie kratšej vlnovej dĺžky prenikajúce do vnútra oka je v závislosti na vlnovej dĺžke pohlcované v dúhovke, šošovke alebo sietnici, kde môže spôsobiť tepelné poškodenie tkaniva. Absorbcia IR žiarenia v šošovke a dúhovke môže viesť k vzniku katarakty.