ÚČINKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV

 • Účinky vibrácií na zdravie
  Vibrácie sa podľa spôsobu a miesta pôsobenia delia na
 1. vibrácie prenášané na ruky,
 2. vibrácie prenášané na celé telo,
 3. miestne vibrácie.
 • Vibrácie prenášané na ruky
  Pre prenos vibrácií na ruky je dôležitá aktívna svalová práca horných končatín. Zvýšené napätie svalov obmedzuje útlm vibrácií a tie sa potom ľahšie šíria rukou a predlaktím do celej paže. Prenos vibrácii ovplyvňuje sila, ktorou je držané alebo ovládané náradie.
  Ochorenie rúk v dôsledku dlhodobého pôsobenia nadmerných vibrácií sa prejavuje postihnutím 
 1. kostí, kĺbov, šliach a svalov,
 2. ciev,
 3. nervov.

  Príznakmi poškodenia sú belenie prstov, precitlivelosť na chlad, pocit mravenčenia a tŕpnutia, neskôr až poškodenie kože rúk. Pôsobenie vibrácií prenášaných na ruky a jeho zdravotné dôsledky významne zhoršuje chlad a vlhko. 
 • Vibrácie prenášané na celé telo
  Celotelové vibrácie sa na človeka prenášajú zo sedadla alebo sedačky, na ktorej pracovník sedí, alebo z plošiny a podlahy, na ktorej stojí. Zdravotné zmeny v dôsledku pôsobenia celotelových vibrácií sa najčastejšie sa objavujú u profesií ako sú vodiči ťažkých strojov alebo autobusov a prejavujú sa ako postihnutia kostrosvalového aparátu, najmä chrbtice alebo vo forme neurologických, obehových a tráviacich problémov. 
   
 • Miestne vibrácie 
  Vibrácie, ktoré sa nedajú označiť za vibrácie prenášané na ruky alebo na celé telo, označujeme ako miestne vibrácie. Sú to napríklad práce s krovinorezom (pôsobenie vibrácií na hlavu a  chrbticu) alebo práce s prenosným motorovým nosičom (pôsobenie vibrácií na stehno). Závažné je najmä pôsobenie na hlavu a chrbticu.

Osobitné pracovné podmienky na posudzovanom pracovisku
Okrem pôsobenia samotných vibrácií je potrebné brať do úvahy aj možnosť kombinovaného pôsobenia vibrácií a ďalších faktorov pracovného prostredia na organizmus zamestnanca.