Tlačové správy

Späť Zmena na poste hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu ÚVZ SR

S účinnosťou od 15. augusta 2016 bol do funkcie hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu ÚVZ SR vymenovaný Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA.