Tlačové správy

Späť Zavádzajúce informácie v médiách týkajúce sa očkovania

V súvislosti s medializovanými informáciami o podaní návrhu na Ústavný súd SR, ktorý sa týkal odmietnutia očkovania, Úrad verejného zdravotníctva vydáva nasledovnú informáciu:

Úrady verejného zdravotníctva SR a ani súdy nie sú povinné prerušiť konanie z dôvodu, že bol podaný návrh na Ústavný súd SR. To, že bol podaný návrh na Ústavný súd neznamená, že príslušné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 585/2008 Z. z. v oblasti povinného očkovania sú protiústavné. Informácia Nového času o povinnom prerušení konania z dôvodu podania návrhu na Ústavný súd SR je hrubo zavádzajúca a nepresná. Je potrebné zdôrazniť, že Krajský súd požiadal Ústavný súd o posúdenie ústavnosti na základe návrhu žalobcu.

Sumarizácia súdnych sporov v oblasti povinného očkovania:

  • Rozsudok KS v Nitre, č.k. 15S/72/2012-82 – Krajský súd žalobu rodičov zamietol
  • Rozsudok KS v Bratislave, č.k. 4S 63/2011-78 – Krajský súd žalobu rodičov zamietol
  • Rozsudok KS v Prešove, č.k. 2S/51/2011-49 – Krajský súd žalobu rodičov zamietol
  • Rozsudok KS v Košiciach, č.k. 7S/29/2011-39 – Krajský súd žalobu rodičov zamietol

Z uvedených súdnych konaní vyplýva, že ani jeden súd nespochybnil postup úradov verejného zdravotníctva vo veci postupu pri odmietaní povinného očkovania. Je potrebné zdôrazniť, že Generálna prokuratúra SR oznámila, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní osobných údajov  úradov verejného zdravotníctva postupujú v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. ako aj zákonom o ochrane osobných údajov. Zároveň uviedla , že stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR vo veci poskytovania osobných údajov je nadbytočné, nakoľko právna úprava poskytovania osobných údajov v zákone č. 355/2007 Z.z. je dostatočná. Zároveň GP SR uviedla, že stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorým oznámila porušenie ochrany osobných údajov ako aj možnosti sa domáhať ujmy na príslušnom súde SR, „nielenže nezodpovedá právnej úprave, ale navyše je aj zavádzajúce“.