Tlačové správy

Späť Zapojte sa do kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Svetový deň „Pohybom k zdraviu“

Tento svetový deň si pripomíname vždy 10. mája od roku 2002, kedy bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Poukazuje na jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení a celosvetovej úmrtnosti - nedostatočnú pohybovú aktivitu a sedavý spôsob života.

SD pohybom ku zdraviu

Na Slovensku je podľa prieskumu Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR pozitívnym faktom klesajúci podiel respondentov, ktorí sa nevenujú žiadnej pohybovej aktivite. Ich podiel klesol z 27,3 % v roku 2013 na 12,1 % v roku 2019. Naopak, stúpol podiel respondentov, ktorí sa venujú športu. V roku 2013 bol ich podiel 9,3 %, v roku 2019 stúpol na 16,5 %. Najviac respondentov sa v sledovaných rokoch venovalo prechádzkam a rekreačnému športu.

Odporúčané množstvo fyzickej aktivity

Odporúčaná fyzická aktivita miernej intenzity podľa WHO:

  • u dospelých, vrátane seniorov: minimálne 150 minút týždenne
  • u detí a mladých ľudí: minimálne 60 minút denne.

Pohybová aktivita má pozitívny vplyv na zdravie za predpokladu, že je vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo. Aby bola efektívna, mala by pozostávať z aeróbnych aktivít (napríklad beh, bicyklovanie), silových aktivít (posilňovanie svalstva) a činností zameraných na zvyšovanie a rozvoj obratnosti a pohyblivosti.

Fyzicky neaktívni ľudia majú niekoľkokrát vyššie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení ako aktívni a športujúci ľudia. Venovať sa zdraviu prospešnej pohybovej aktivite je dôležité aj v súčasnej dobe počas pandémie COVID-19. Vhodné sú napríklad prechádzky v prírode, bicyklovanie, beh či turistika.

Zapojte do súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“ a vyhrajte

V súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v  spolupráci s  ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR vyhlasuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021. Jej cieľom je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Do kampane sa môže zapojiť každý bez rozdielu veku. Súčasťou kampane je aj súťaž o vecné dary v podobe peňažných poukážok na nákup športových potrieb či personalizované jedálničky.

Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov za sebou.

Online formulár alebo účastnícky list môžu súťažiaci vyplniť len raz a až po splnení podmienok súťaže, alebo na konci kampane. Online formulár bude sprístupnený až mesiac po začatí kampane. Ak sa súťažiaci rozhodne pre túto formu, pred začatím vykonávania aktivít, by si mal poznačiť počiatočnú váhu a aktivity si zatiaľ zaznamenávať mimo formulár.

Kde nájdete účastnícky list a doplňujúce informácie: