Tlačové správy

Späť Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za jún 2021 (+ informácia o výskyte delta variantu za mesiac jún a júl)

Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Avšak v júni sme už v populácii na Slovensku identifikovali aj infekčnejší delta variant.
Vyplýva to z júnových výsledkov rutinného sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2.

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave úspešne sekvenovali 1148 pozitívnych vzoriek.

  • Alfa variant bol laboratórne potvrdený v 1120 prípadoch, čo je takmer 98 % zo sekvenovaných vzoriek. 
  • Beta variant identifikovali laboratóriá v 4 prípadoch.
  • Kapa variant nebol potvrdený ani v jednom prípade.
  • Delta variant, ktorý ešte v máji 2021 nebol na Slovensku laboratórne potvrdený, sa v júni 2021 identifikoval v 15 pozitívnych vzorkách, čo je 1,3 % zo všetkých úspešne sekvenovaných vzoriek.
  • V 9 prípadoch boli identifikované ostatné varianty, pričom v 3 pozitívnych vzorkách išlo o variant, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Kolumbii, v 4 o variant, ktorý prvýkrát zachytili v Egypte a v jednom prípade išlo o variant prvýkrát zaznamenaný v Rusku.

V júni 2021 sa na Slovensku pomocou PCR testovania identifikovalo 1 793 pozitívnych vzoriek. Na sekvenovanie bolo postúpených 1 247, čo predstavuje 69,5 % zo všetkých pozitívnych vzoriek.
Pri počte 1148 úspešne sekvenovaných vzoriek je ich podiel 64 % zo všetkých pozitívne testovaných.
Na žiadosť hlavného hygienika SR Jána Mikasa vykonávajú laboratóriá sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s hodnotou Ct 25 a nižšou (Ct hodnoty vyššie ako 25 výrazne znižujú úspešnosť sekvenácie).

Aktuálne informácie o výskyte delta variantu

Laboratóriá v júli 2021 identifikovali v pozitívnych vzorkách na SARS-CoV-2 celkovo 20 prípadov delta variantu
Celkovo sa tak na Slovensku (jún + júl) laboratórne potvrdilo 35 prípadov delta variantu pandemického vírusu SARS-CoV-2.
Zväčša išlo o osoby prichádzajúce zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v tejto veci okamžite začali epidemiologické vyšetrovanie a prijali protiepidemické opatrenia.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa zároveň spolu s ostatnými kontrolnými zložkami sústreďujú na kontrolu dodržiavania domácej karantény osôb, ktoré prišli zo zahraničia.

Prosíme ľudí, aby dodržiavali platné protiepidemické opatrenia na území SR i po príchode zo zahraničia na Slovensko. Našim cieľom nie je ľudí obmedzovať.
Zavedené opatrenia spomaľujú šírenie vírusu SARS-CoV-2 vrátane jeho infekčnejších variantov.
Cieľom opatrení je zabrániť prudkému nárastu infikovaných osôb, následnému vzostupu hospitalizácií, preťaženiu zdravotného systému a zabrániť úmrtiam.
Jedine očkovanie nás ochráni pred vážnymi stavmi ohrozujúcimi zdravie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky