Tlačové správy

Späť Výskyt variantu omikron k 28.12.2021: Počet potvrdených prípadov priebežne stúpol na jedenásť

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších štyroch prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky.

Osoby boli zaočkované dvoma dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

  • Prvá osoba je bez cestovateľskej anamnézy. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký, opatrenia boli dodržané.
  • Druhá osoba je s potvrdenou cestovateľskou anamnézou a tiež je úzkym kontaktom s pozitívnymi osobami. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký, opatrenia boli dodržané.
  • Tretia osoba je s potvrdenou cestovateľskou anamnézou z rizikovej krajiny. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký (kašeľ), protiepidemické opatrenia boli vykonané v plnom rozsahu.
  • Štvrtá osoba bola v kontakte s osobami, u ktorých sa už potvrdil variant omikron. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký (slabosť, únava, kašeľ), opatrenia boli dodržané.

Na Slovensku tak máme aktuálne laboratórne potvrdených celkovo jedenásť prípadov variantu omikron.

Vzhľadom na vlastnosti variantu a zaznamenaný výskyt u osôb bez cestovateľskej anamnézy možno očakávať, že reálny výskyt omikronu v tunajšej populácii je vyšší, než naznačujú priebežné výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek.

Obyvateľom dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Očkovaním sa významne znižuje riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Žiadame ľudí, aby bez ohľadu na svoj imunitný status dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia: Noste správne nasadený respirátor, v miestnostiach často a nárazovo vetrajte, dodržiavajte dostatočný odstup od iných ľudí a priebežne si dezinfikujte ruky.

Vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali protiepidemické opatrenia na území SR i po príchode na Slovensko.

Z priebežných decembrových výsledkov sekvenovania vyplýva, že na Slovensku stále dominuje delta variant. Sekvenovaním bol potvrdený v 98,6% laboratórne vyšetrovaných pozitívnych vzoriek. Variant omikron bol priebežne potvrdený v 0,5% laboratórne vyšetrovaných pozitívnych vzoriek, ostatné varianty boli v zastúpení 0,9%.

Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínske centrum SAV v Bratislave.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky