Tlačové správy

Späť Výskyt komárov v povodniach zasiahnutých lokalitách – tlačová správa 24.6.2013

V nadväznosti na zatiaľ vykonaný prieskum výskytu komárov v okresoch Nové Zámky a Levice, ÚVZ SR požiadal príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva o urýchlené upozornenie starostov obcí Nána (okr. Nové Zámky),  Jur nad Hronom, Vyšné nad Hronom, Žemliare, Hronovce, Hrkovce, Sázdice, Bielovce, Výškovce nad Ipľom, Šahy mesto, Preselany nad Ipľom, Ipeľský Sokolec, Tupá, Chorvatice, Brhlovce, Bajka, Ipeľský Sokolec, Demandice, Horná Seč, Dolná Seč, Slatina, Kozárovce, Dolné Semerevce a Horné Túrovce (okr. Levice), že je možné ihneď zahájiť postrekové pozemné práce proti výskytu komárov.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky