Tlačové správy

Späť Výskyt komárov v povodniach zasiahnutých lokalitách - tlačová správa 19.6.2013

V nadväznosti na zatiaľ vykonaný prieskum výskytu komárov v okresoch Dunajská Streda, Komárno, Veľký Krtíš, Nové Zámky, ÚVZ SR požiadal príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva o urýchlené upozornenie starostov obcí, že je možné ku dňu 19. 6. 2013 ihneď zahájiť postrekové pozemné práce proti výskytu komárov v nasledovných lokalitách:

  • Sap-Ňárad (okr. D. Streda),
  • Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove, Iža, Patince, Radváň nad Dunajom, Dedina Mládeže pri Kolárove, Martovce, Vrbová nad Váhom (okr. Komárno),
  • Ipeľské Predmostie (okr. Veľký Krtíš),
  • Štúrovo (okr. Nové Zámky).

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky