Tlačové správy

Späť Vyhlásenie 2. ročníka celoslovenskej súťaže pod názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“

ÚVZ SR: Kreativita detí v boji proti drogám

Žiaci základných škôl sú najviac ohrození rizikom experimentovania s drogami. Ochrana mladistvých pred drogovým nebezpečenstvom je veľmi dôležitou agendou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Aj touto cestou preto apeluje na rodičov a učiteľov, aby si všímali svoje deti a žiakov, vysvetľovali im nástrahy súčasnej doby. Podstatné je tiež, aby ich podporovali v edukačných a tvorivých činnostiach. Aj naším cieľom je poukázať na tvorivosť a vnímavosť žiakov. Spôsob, akým sa ohrozená skupina (žiaci 7. ročníkov základných škôl) pozerá na súčasnú problematiku legálnych a nelegálnych drog, má možnosť aktívne ukázať v súťaži kreativity.

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň je už každoročne Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie v roku 1998. Tradícia začala v Grécku a pokračovala v ďalších členských štátoch. Dnes už je nepísaným pravidlom, že v jesenných mesiacoch orgány verejného zdravotníctva viac ako inokedy organizujú a zviditeľňujú  aktivity v súvislosti s prevenciou užívania drog.

Najlepšia protidrogová nástenka 2016

Úrad verejného zdravotníctva pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH, MHA v rámci protidrogových aktivít vyhlasuje druhý ročník celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“. Súťaž potrvá od 8. novembra do 6. decembra 2016 a najšikovnejšie ročníky môžu získať opäť zaujímavé ceny.

Cieľ súťaže

Pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja, poukázať na význam primárnej prevencie, predísť užívaniu návykovým látkam, obmedziť a zastaviť experimentovanie s návykovými látkami. To je hlavný dôvod organizovania súťaže.

Kde nájsť informácie

Všetky informácie v súvislosti so súťažou je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.uvzsr.sk. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a priebehu je možné obrátiť sa elektronicky na e-mailovú adresu najnastenka.sutaz@uvzsr.sk

VÝHERNÉ CENY:

1. CENA - INTERAKTÍVNA TABUĽA

2. CENA - DVA STOLNOTENISOVÉ STOLY S PRÍSLUŠENSTVOM

3. CENA - ANATOMICKÝ MODEL ČLOVEKA

4. CENA - USB KĽÚČE

5. CENA - DESAŤ BEDMINTONOVÝCH SETOV

ŠPECIÁLNA CENA HLAVNÉHO HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BUDÚ FUTBALOVÉ LOPTY

Uvedená súťaž sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA, v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha - informačný leták „Najlepšia protidrogová nástenka“ (pdf, 440 kB)