Tlačové správy

Späť Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších

Príchod nového roka najbezpečnejšie privítate tak, že si urobíte oslavu iba s členmi vašej domácnosti, alebo presuniete obvyklé stretnutia s kamarátmi či príbuznými výlučne do virtuálneho priestoru.

oslavou mimo tohto najužšieho kruhu, môžete prispieť k založeniu novoročného ohniska nákazy

Cestovanie, návštevy a oslavy s ľuďmi, s ktorými nežijete v jednej domácnosti, sú v súčasnej, veľmi vážnej epidemiologickej situácii, rizikové. Rádovo zvyšujú pravdepodobnosť, že sa nakazíte ochorením COVID-19, prípadne, že infekciu zanesiete medzi svojich blízkych.

COVID-19 môže mať ťažký priebeh a dlhodobé následky aj v prípade inak zdravých a aktívnych ľudí. Pre seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami môže byť ochorenie smrteľné. Situácia v nemocniciach je v súčasnosti kritická, čo dosvedčujú zábery preplnených zdravotníckych zariadení. Lôžka sú plné pacientov s vážnymi stavmi. Záchranári a zdravotníci, ktorí sa o nich starajú, sú už na pokraji síl.

Neriskujte. V tomto náročnom období pre zdravotníctvo nemaskujte zbytočné a rizikové stretnutia pod platné výnimky v prijatých opatreniach. Nehanbite sa druhých požiadať, aby si vo vašej spoločnosti nasadili rúško, alebo aby si po vstupe do vašej domácnosti opakovane umyli či dezinfikovali ruky. Nepredpokladajte, že je váš nedávno negatívny výsledok z testovania aj naďalej aktuálny.

Chráňte sa. Buďte pre svoje okolie príkladom. Vyhýbajte sa miestam, kde sa združuje vyšší počet ľudí. Cielene a vedome sa vystríhajte slabo vetraných priestorov a spoločnosti ľudí bez rúšok a bez dostatočných rozostupov. Nepodliehajte falošnému pocitu bezpečia a radšej vstúpte do nového roka iba s vašimi najbližšími, pretože oslavou mimo tohto najužšieho kruhu, môžete prispieť k založeniu novoročného ohniska nákazy.

Rešpektujte, prosím, aktuálne platné opatrenia. Sú nastavené tak, aby znižovali mobilitu a stretávanie sa s ľuďmi. Skúsenosti z terénu nám počas sviatočných dní ukázali, že sa nie vždy dodržiavajú. V mimoriadnych kontrolách rešpektovania pravidiel, napríklad v lyžiarskych strediskách, ubytovacích zariadeniach, prevádzkach, ale i kostoloch pokračujeme aj po nasledujúce dni. A v lokalitách, kde je to potrebné, regionálni hygienici už týždne sprísňujú opatrenia nad rámec celoplošných.

V boji s pandémiou nevyhnutne potrebujeme vašu pomoc. Prispejte svojou zodpovednosťou k tomu, aby bol rok 2021 pre nás všetkých zdravší a šťastnejší.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva