Tlačové správy

Späť Vojna na Ukrajine: pomáhajú aj hygienici

Úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy pracujú na manažmente možných rizík. Príslušné RÚVZ-y epidemiologickú situáciu od začiatku dôsledne monitorujú s dôrazom na ľahko prenosné, ale i závažné prenosné ochorenia, predovšetkým respiračné. RÚVZ sú pripravené poskytnúť súčinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ďalším inštitúciám.

Tým, že situáciu od začiatku priebežne monitorujeme, vieme v prípade zhoršenia situácie zareagovať, najmä v prípade vzniku ohnísk nákazy.  Spolu s lekármi  v prípade potreby určujeme, ktoré osoby majú byť zaradené do karantény, či už v prípade COVID-19 alebo iných prenosných ochorení.

Regionálne úrady zároveň usmerňujú zariadenia, ktoré slúžia alebo perspektívne môžu slúžiť na ubytovanie osôb prichádzajúcich z Ukrajiny.

Ak si to situácia bude vyžadovať, sme pripravení zvolať miestne krízové štáby.

Foto Ján Mikas pri monitoringu
 

Foto vnútra stanu

Foto sušenia šiat medzi stanmi
​​​​​​

Foto kočíkovania medzi stanmi

Ján Mikas pri rozhovore

Prechádzanie cez hraničný priechod

Záber na dieťa s plyšovou hračkou

Prechod cez hranice v sprievode vojaka

Matka s dieťaťom pri stane

Krabice s humanitárnou pomocou