Tlačové správy

Späť Včasné odhalenie zabráni šíreniu HIV

Vo svete aj na Slovensku si každoročne 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Rezort zdravotníctva upozorňuje na dôležitosť prevencie. Čím skôr sa ochorenie podchytí, tým je liečba efektívnejšia. Skoré odhalenie zabráni šíreniu v populácii. Dôležitá je spolupráca krajín sveta v boji proti ochoreniu. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS zomrelo na Slovensku na toto ochorenie 75 ľudí.

V čase, keď celý svet bojuje s pandémiou ochorenia COVID-19 nemožno zabúdať ani na ďalšie ochorenia. Slovensko patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie. Počet prípadov však kumulatívne narastá. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a prevažne v Bratislavskom kraji.

U občanov Slovenskej republiky bolo od začiatku roka do 31.10.2020 zaznamenaných a diagnostikovaných 58 nových prípadov HIV infekcie. Za toto obdobie bol diagnostikovaný a hlásený jeden prípad syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou. U cudzincov bolo hlásených 21 nových prípadov HIV infekcie.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí vyzdvihol dôležitosť prevencie v boji proti tomuto ochoreniu: „U mladých ľudí sa musíme zamerať na aktivity zdôrazňujúce podporu zdravého životného štýlu a prevenciu.“ Ako dodal, testovanie je nevyhnutným nástrojom na čo najrýchlejší začiatok potrebnej liečby. „Čím sa zabezpečí, aby všetci ľudia s HIV mohli viesť zdravý a produktívny život,“ doplnil minister. Včasné odhalenie ochorenia pomáha brániť jeho ďalšiemu šíreniu v populácii.

Bezplatné testovanie

Pri podozrení netreba s testovaním váhať. Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život - dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.

„Testovanie na prítomnosť anti-HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. Takéto vyšetrenie je v Slovenskej republike prístupné každému. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS zostáva prevencia,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ v SR), niektoré oddelenia klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

„Všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva poskytuje informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e–mailom, vlani poskytli 871 telefonických konzultácií. Poradne fungujú v rámci jedenástich vybraných RÚVZ, ktoré môže klient navštíviť osobne – poskytnú mu poradenstvo s možnosťou bezplatného odberu krvi na vyšetrenie,“ vysvetlil hlavný hygienik.

Poradne sú zriadené v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre, v Prešove, v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom.

Symbol červenej stužky

Symbolom je červená stužka

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.

Ochorenie AIDS sa vo svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. Symbolom solidarity v boji proti chorobe je červená stužka. Spoločný program OSN apeluje na krajiny, aby zintenzívnili svoje úsilie zamerané na dosiahnutie zdravšieho obyvateľstva formou globálnej solidarity a spoločnej zodpovednosti. Celosvetová solidarita a vzájomná zodpovednosť je aj tohtoročnou témou Svetového dňa boja proti AIDS. 

HIV/AIDS v číslach
Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.10.2020 evidujeme u občanov Slovenskej republiky aj cudzincov 1 253 prípadov infekcie vírusom ľudskej nedostatočnosti. 

  • U 127 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS. 
  • Za toto obdobie bolo zaznamenaných 75 úmrtí ľudí s HIV, z toho 56 v štádiu AIDS. 
  • U občanov SR bolo od 1.1.2020 do 31.10.2020 diagnostikovaných 58 nových prípadov HIV infekcie. U cudzincov bolo hlásených 21 nových prípadov HIV infekcie (26,6% z prípadov zachytených v roku 2020 v Slovenskej republike). 
  • Z celkového počtu prípadov HIV na Slovensku (1985-2020) bol v 71,25% prípadov stanovený prenos infekcie homosexuálnym stykom, heterosexuálnym stykom bolo prenesených 20,3 % infekcií. 
  • Ku koncu roka 2019 bol celosvetovo odhadovaný počet osôb žijúcich s infekciou HIV stanovený na 38 miliónov, pričom 690 000 osôb zomrelo na AIDS.